Met de cliënt wordt steeds op een transparante manier gecommuniceerd over de erelonen en kosten.

Om een eventuele latere discussie te vermijden, kan de advocaat samen met de cliënt een zogenaamde cliëntenovereenkomst of ereloonovereenkomst invullen en ondertekenen, waarin concrete afspraken worden gemaakt omtrent de kosten en erelonen.

Gewoonlijk zal de cliënt voorafgaandelijk een provisie betalen, dewelke individueel wordt besproken tijdens de eerste consultatie.

Het gehanteerde uurtarief varieert tussen 120,00 euro à 150,00 euro. De aangerekende erelonen en kosten hangen af van de procedure die zal worden gevoerd. Naargeval de complexiteit en hoogdringendheid van de zaak kunnen er hogere erelonen aangerekend worden.

Alle bedragen worden verhoogd met 21% BTW, met uitzondering van de door de advocaat voor geschoten gerechtskosten.

Na het opmaken van de eindstaat van kosten en erelonen zal de advocaat aan de cliënt een gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties bezorgen. Eventuele opmerkingen op de aangerekende prestaties dienen zo spoedig mogelijk aan de advocaat meegedeeld te worden.

Het uurloontarief bevat alle administratieve kosten, behalve de gerechtskosten (met inbegrip van aangetekende zendingen). Onder kosten worden o.m. verstaan: verplaatsingskosten (buiten Gent), buitengewone wachttijd, betalingen via griffiebon, kopies, dossierbeheer,…

Tevens wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden die de cliënt onder deze pagina kan raadplegen.

Voor de beroepsregels en gedragscode: zie www.advocaat.be
De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN INSURANCE EUROPE.