AANBOD

In welke rechtstakken zijn wij gespecialiseerd?

Strafrecht

 • advies en bijstand tijdens verhoor door politie of onderzoeksrechter
 • strafrechtelijke verdediging voor de correctionele rechtbank
 • burgerlijke partijstelling in het kader van een gerechtelijk onderzoek
 • aantekenen verzet/hoger beroep tegen een veroordeling
 • opvolging strafuitvoering
 • bemiddeling in strafzaken

Wegverkeersrecht

 • Strafrechtelijke vertegenwoordiging voor de Politierechtbank bij een verkeersinbreuk
 • Voeren van een burgerlijke procedure bij betwistingen rond aansprakelijkheid bij verkeersongevallen
 • Rechtsbijstand
 • Verzekeringsrecht

Personen- en familierecht

 • Procedure van de echtscheiding op basis van onderlinge toestemming
 • Procedure van de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
 • Vorderingen m.b.t. onderhoudsbijdrage en omgangsregeling voor de kinderen
 • Afstamming (betwisting en vaststelling vaderschap, erkenning, adoptie)
 • Nationaliteit
 • Bemiddeling

Huurrecht

 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Uithuiszetting

Vreemdelingenrecht

 • Aanvraag humanitaire en medische regularisatie
 • Aanvraag verblijfsvergunning op basis van huwelijk
 • Verblijfsaanvragen derde landers
 • Aanvraag arbeidskaart
 • Aanvechten bevel om het grondgebied te verlaten
 • Aanvechten weigeringsbeslissing rond asiel en humanitaire bescherming
 • Hoger beroep tegen weigering verblijfsvergunning

Invorderingen

 • Minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen

Heb je vragen of wens je advies?

Wij staan klaar om jou te ondersteunen.
Bel ons op het nummer +32 9 374 55 12 voor al je vragen.